Beč - Drvene montažne stepenice

3.8.2020. 6:28:26

Drvene montažne stepenice predstavljaju jedan od kompleksnijih stolarskih proizvoda u domenu unutrašnjeg uređenja. Jer iza svakih stepenica stoji čitav niz detalja koje je potrebno iskontrolisati, počevši od nosivosti, stabilnosti, načina vezivanja, dugotrajnosti, estetskog završetka itd...
Naš poslednji projekat odlikuje se izradom trojih montažnih stepenica, gdje je za materijal korišćen lamelirani hrast, debljine 42mm. Stepenice su rađene u kombinaciji bijelo-hrast, sa poliuretanskom zaštitom. 
Takođe, tačka nosivosti i "linija kretanja" (eng. "going") su rasporedjeni tako da svako gazište ima odredjenu promjenu ugla u odnosu na prethodno. Stepenice su projektovani softverski, a izvedba je bila na četvoroosnom CNC Biesse Roveru. Proizvodi

Kontakt info

DRVO-OBRADA  d.o.o.
Posavska 19
74450 Brod
Republika Srpska, BiH

GSM: +38765/494-918
          +38765/823-664
Email: drvoobrada@yahoo.com